• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deal : a great deal (of)

Yanlış : I have learnt a great deal of from my father.

Doğru : I have learnt a great deal from my father.

Babamdan çok şey öğrendim.


A great deal (çok) eylemi, a great deal of (çok) ismi niteler.


We had a great deal of rainy weather in April.

Nisanda çok yağmurlu hava yaşadık.


Yanlış : A great deal of animals can see in the dark.

Doğru : A large number of animals can see in the dark.

Çok sayıda hayvan karanlıkta görebilir.


A great deal of’dan sonra sayılamayan tekil isim gelir.


He has a great deal of money.

Çok parası var.


She gave me a good deal of useful information.

Bana hayli (oldukça çok) faydalı bilgiler verdi.