• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

days : these days

Yanlış : The exchange rate is stable in these days.

Doğru : The exchange rate is stable these days.

Bugünlerde döviz kuru durgun.


Bugünlerde derken in (veya benzeri başka bir ilgeç) kullanılmaz.


Andrew is spending a lot of time in the library these days, as he's writing an article.

Andrew bir makale yazdığı için bugünlerde kütüphanede çok zaman geçiriyor.