• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

data

Data sözcüğü datum sözcüğünün çoğul halidir, çoğul fiil alır.

 

These data are correct.

Bu bilgiler doğrudur.


These data prove that there is an increase in our sales.

Bu veriler satışlarımızda artış olduğunu kanıtlar.


Ancak gitgide artan eğilim, data sözcüğünü tekil sayılamayan bir isim olarak kullanmaktır.


These data have been collected by research students.

: This data has been collected by research students.

Bu veriler araştırma öğrencilerince toplandı.


The data on the hard disk has been corrupted.

Hard diskteki veriler bozuldu.


The data is being transferred from my computer to his.

Veriler benim bilgisayarımdan onunkine aktarılıyor.