• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

daren't - dare

Yanlış : I daren't to tell her what I think.

Doğru : I daren't tell her what I think.

Düşündüğüm şeyi ona anlatmaya cüret edemem.

 

Dare fiili modern İngilizcede pek kullanılmaz, ancak olumsuz yapıda kullanılır. Daren’t şeklindeki olumsuz yapıdan sonra to’suz mastar gelir.


I daren't look.

Bakmaya cesaret edemem.


I daren't ring her again.

Onu tekrar aramaya cesaret edemem.


Ancak do veya did ile yapılan olumsuzlarda to’lu veya to’suz mastar kullanılabilir.


I don't dare go out at night in this city.

I don't dare to go out at night in this city.

Bu şehirde gece dışarı çıkmaya cesaret edemem.


He doesn't dare say anything.

He doesn't dare to say anything.

Bir şey söylemeye cesaret edemez.


He didn’t dare critize me.

He didn’t dare to critize me.

Beni eleştirmeye cesaret edemedi.


She didn’t dare move.

She didn’t dare to move.

Hareket etmeye cesaret edemedi.


Not ile değil de başka türlü olumsuz yapılan cümlelelerdeki dare’dan sonra to’lu veya to’suz mastar gelebilir.


Nobody dared speak.

Nobody dared to speak.

 

Hiç kimse konuşmaya cüret edemedi.


Nobody dares disturb him.

Nobody dares to disturb him.

Hiç kimse onu rahatsız etmeye cesaret edemez.