• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dare: I daresay

I daresay veya dare say (sanırım, bahse girerim) yerleşik bir deyiştir, I dare to say, he dare say şeklinde değiştirilemez. I daresay yalnız başına veya bir yantümceyle kullanılabilir.


I dare say he will change his mind.

Bahse girerim fikrini değiştirecek.


I daresay there is an ATM near here.

Sanırım buralarda bir yerde ATM vardır.


He bought her a cheap dress present, I dare say, but nothing else.

Ona ucuz bir hediye elbise aldı, bahse girerim, başka bir şey almadı.