• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dance

Yanlış : We danced with the melody of his kemancha.

Doğru : We danced to the melody of his kemancha.

Kemençesinin eşliğinde dans ettik.


Bir müzik veya çalgı ile dans etmek dance to ile söylenir. 


Look at the young boys dancing to pop music.

Pop müzikle dans eden genç oğlanlara bak.


We danced to the rhythm of the music.

Müziğin ritmiyle dans ettik.