• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

damage

Yanlış : The air raid caused many damages.

Doğru : The air raid caused a lot of damage.

Hava akını çok hasara neden oldu.


Damage sözcüğü sayılamayan bir isimdir, dolayısıyla çoğul yapılamaz, many, a few gibi sözcüklerle kullanılamaz.


Yanlış : Some demonstrators were damaged in a clash with the police.

Doğru : Some demonstrators were injured in a clash with the police.

Birkaç gösterici polisle olan çatışmada yaralandı.


Damage sözcüğü, nesnelere olan hasarı belirtmek için kullanılır, insanlarla ilgili olarak kullanılmaz, ancak vücudun bir parçası için kullanılabilir.


My car was slightly damaged in the collision.

Arabam çarpışmada hafifçe hasar gördü.


Much of the furniture was damaged in the fire.

Mobilyaların çoğu yangında hasar gördü.


The driver’s left arm was damaged in the car crash.

Sürücünün sol kolu araba kazasında zarar gördü.