• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

currant - current

Currant,üzüm kurusu; current ise akım demektir.


I bought a sponge cake with currants in it.

Kuru üzümlü pandispanya aldım.


Current sözcüğü, hem elektrik hem de su akımını gösterir.

 

An ampere is a unit of electric current.

Amper elektrik akımının bir birimidir.

 

Do not bathe in the river here; the current is strong.

Burdaki nehirde yüzme; akıntı güçlü.


Current sözcüğü sıfat olarak güncel anlamını verir.

 

This information is not current, it is out of date.

Bu bilgi güncel (yeni) değil, eski.