• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cure

Yanlış : The wound will soon cure.

Doğru : The wound will soon heal.

Yara yakında iyileşir.


Cure iyileştirmek, tedavi etmek demektir. Yara, kesik vb.’nin iyi olması anlamında iyileşmek heal ile söylenir.


The doctor has cured her of her asthma.

Doktor onun astımını tedavi etti.


Yanlış : There is no cure of this disease.

Doğru : There is no cure for this disease.

Bu hastalığın tedavisi yok.


Cure ismi, for ilgeci ile kullanılır.


We hope to find a cure for cancer.

Kansere çare bulmayı umuyoruz.