• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

criticism

Yanlış : He did a harsh criticism of the President's foreign policy in his editorial.

Doğru : He made a harsh criticism of the President's foreign policy in his editorial.

Başyazısında Başkan’ın dış politikasını sert bir şekilde eleştirdi.


Eleştiride bulunmakeleştiri yapmak make a criticismile ilgili eleştiri criticism of sth şeklinde söylenir.


I appreciate your helpful criticism of my thesis.

Tezimle ilgili yararlı eleştirilerinizi takdir ediyorum.


Please make an honest criticism of my proposal.

Lütfen önerimle ilgili olarak dürüstçe bir eleştiride bulunun.