• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

crash

Yanlış : The truck crashed to a tree.

Doğru : The truck crashed into a tree.

Kamyon bir ağaca çarptı.


Yanlış : I skidded on the ice and crashed to another car.

Doğru : I skidded on the ice and crashed into another car.

Buzda kaydım ve başka bir arabaya çarptım.


Çarpmak fiilleri ile to değil into kullanılır.


to drive/run/walk/crash/bump into sth : bir şeye çarpmak


The train couldn’t stop and crashed into the car.

Tren duramadı ve bir arabaya çarptı.


Osman was driving too fast, and he ran into a signpost.

Osman çok hızlı sürüyordu ve bir levha direğine çarptı.