• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coward - cowardly

Yanlış : If I don't go there, they'll say I'm coward.

Doğru : If I don't go there, they'll say I'm a coward.

Oraya gitmezsem, bir korkak olduğumu söyleyecekler.


Coward sözcüğü bir isimdir, dolayısıyla gerektiğinde tanımlık (a, an, the) alır. Cowardly sözcüğü, korkak anlamında sıfattır.


Don't be cowardly about going to the dentist's.

Dişçiye gitme konusunda korkak olma.