• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

councillor - counsellor

Councillor kurul üyesi, counsellor ise danışman demektir.

 

He was elected to be a councillor in 2010.

2010’da kurul üyesi olarak seçildi.


The couple agreed to go to a marriage counsellor.

Çift, evlilik danışmanına gitmeye razı oldu.


The study counsellor helps students with both personal and work-related problems.

Öğrenim danışmanı öğrencilere hem kişisel hem de işle ilgili sorunlarında yardımcı oluyor.