• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

costumes - clothes

Yanlış : The girls were dressed in their national clothes.

Doğru : The girls were dressed in their national costumes.

Kızlar milli giysilerini giydiler.


Yanlış : The children put on strange masks and frightening clothes every Hallowe'en.

Doğru : The children put on strange masks and frightening costumes every Hallowe'en.

Çocuklar her Cadılar Bayramında garip maskeler ve korkutucu giysiler giyerler.


Costume oyuncular tarafından giyilen veya belli bir kılığa bürünmek için giyilen giysiyi belirtir. Bu sözcük aynı zamanda belli bir ülke veya tarihi döneme ait giysileri de belirtir. Clothes ise genel anlamda giysi demektir.