• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

costume – custom – customs

Costume kıyafet, kostüm; custom gelenek; customs gümrük demektir.


The school children wore their national costumes on 23rd April.

Okul çocukları 23 nisanda milli kıyafetlerini giydiler.


Customs differ from country to country.

Gelenekler ülkeden ülkeye değişir.


You must pass through customs when you enter a country.

Bir ülkeye girerken gümrükten geçmek zorundasınız.