• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

corps - corpse

Corpsözel bir görev için eğitilmiş insanlar, özellikle askerler; corpse ise ceset demektir.


We plan to set up a corps of volunteers.

Gönüllülerden bir ordu kurmayı planlıyoruz.


A corpse was found floating in the river.

Nehirde yüzen bir ceset bulundu.