• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

corner

Yanlış : They met in the corner of the street.

Doğru : They met on the corner of the street.

Sokağın köşesinde buluştular.


Sokağın köşesinden söz ederken on, diğer köşelerden söz ederken in kullanılır.


He is standing in the corner of the room.

Odanın köşesinde duruyor.


There was a small table in the corner.

Köşede küçük bir masa vardı.