• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

control - inspect

Yanlış : The police came to control the building.

Doğru : The police came to inspect the building.

Polis binayı kontrol etmeye geldi.


Yanlış : He controlled the banknote carefully.

Doğru : He inspected the banknote carefully.

Dikkatle banknotu kontrol etti.


Controlgüç ve pozisyonunu kullanarak üzerinde hâkimiyet kurmak anlamında; inspect ise var mı yok mu, düzgün mü değil mi diye bakmak anlamında kontrol etmektir.


The police were unable to control the football fans.

Polis futbol fanatiklerini kontrol edemedi.


If you can't control your dog, put it on a lead!

Köpeğini kontrol edemiyorsan tasma tak!