• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

continuously - continually

Yanlış : The river flows under this bridge continually.

Doğru : The river flows under this bridge continuously.

Nehir bu köprünün altından sürekli olarak akar.

 

Yanlış : He borrows money from people continuously.

Doğru : He borrows money from people continually.

İnsanlardan sürekli (aralıklarla) para borç alır.

 

Continuously hiç ara vermeden, continually aralıklı olarak süren eylemleri belirtmek için kullanılır.

 

It rained continually.

Yağmur (aralıklarla) sürekli yağdı.

 

She is continually coming late!

Sürekli geç geliyor!

 

It rained continuously for two hours this morning.

Bu sabah iki saat hiç durmadan yağmur yağdı.

 

The firemen worked continuously through the night to put out the flames.

İtfaiyeciler alevleri söndürmek için bütün gece durmadan çalıştı.

 

I'm afraid you continually make the same mistakes in your work.

Maalesef işinde sürekli aynı hataları yapıyorsun.