• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

continual - continuous

Yanlış : I've had continuous problems with this computer ever since I bought it.

Doğru : I've had continual problems with this computer ever since I bought it.

Satın aldığımdan beri bu bilgisayarla sürekli sorunlar yaşadım/yaşıyorum.


İstenmeyen şeylerin sürekliliğinden söz ederken continuous yerine continual kullanmak daha uygundur.


I have had enough of your continual arguing.

Sürekli tartışmanızdan bıktım.