• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consecutive - successive

Art arda gelen, birbirini izleyen anlamına gelen bu sözcüklerden consecutiveara vermeden, kesintisiz peş peşe gelişi successive ise aralıklı, kesintili peş peşe gelişi ifade eder. Böylece, sözgelimi consecutive months ocak, şubat, mart successive months ise ocak, şubat, nisan anlamını verir.


The new secretary has been late now on three consecutive days.

Yeni sekreter üç gün üst üste geç geldi.


It was the team's third successive defeat.

Bu, takımın üst üste üçüncü yenilgisi oldu.