• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

comprise - contain

Yanlış : The report is comprising five sections.

Doğru : The report comprises five sections.

Rapor beş bölümden oluşur.


Comprise (-den oluşmak, -i içermek) fiili, -ing almaz. Aynı anlamı veren consist of’un da -ing almadığına ve be composed of’un edilgen olduğuna dikkat ediniz.


Our  class consists of twenty four students.

Sınıfımız yirmi dört öğrenciden oluşur.


The sales department is composed of ten people.

Satış bölümü on kişiden oluşur.


Yanlış : Is breakfast comprised in the price?

Doğru : Is breakfast included in the price?

Kahvaltı fiyata dahil mi?


Bütün bileşen öğeler verildiğinde comprise, bir veya birkaçı verildiğinde include fiili kullanılır.


The atom comprises a nucleus, and electrons moving round it in space.

Atom uzayda, bir çekirdek ve onun etrafında dolaşan elektronlardan oluşur.


The bill includes VAT.

Faturaya KDV dahildir.


typical Turkish breakfast can include tea, bread, olive and cheese.

Tipik bir Türk kahvaltısı çay, ekmek, zeytin ve peynirden oluşur.