• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

complementary - complimentary

Complementary tamamlayıcı, complimentary ise övücü veya ücretsiz anlamına gelir.

 

He is reading an article about complementary medicine.

Tamamlayıcı tıp hakkında bir makale okuyor.


She was very happy to hear his complimentary remarks.

Övücü sözlerini duymaktan çok mutlu oldu.


All hotel guests received a complimentary bottle of champagne.

Tüm otel konukları bir şişe ücretsiz şampanya aldı.