• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

complain

Yanlış : He's constantly complaining from something.

Doğru : He's constantly complaining about something.

Sürekli bir şeyden şikâyet ediyor.


Complain fiili, about veya of ile kullanılır, from almaz. Complain about, bir şeyi yanlış veya tatmin edici bulmamak, bir şeyden yakınmak demektir. Complain of da aynı anlamı verir, ancak burada genellikle birinin dikkatini bu konuya çekme fikri vardır.


He complained of being badly treated.

Kötü davranıldığından yakındı.


Complain of ayrıca bir hastalıktan mustarip olmak demektir.


My husband has been complaining of a bad back recently.

Son günlerde kocam bel ağrısından şikâyet ediyor.


She complained of headaches.

Baş ağrılarından yakındı.