• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coloured

Yanlış : I have a coloured monitor.

Doğru : I have a colour monitor.

Renkli bir monitörüm (ekranım) var.


Her ne kadar coloured sözcüğü renkli demekse de, renkli film (colour film), renkli fotoğraf (colour photograph), renkli televizyon (colour TV) sözlerinde colour sözcüğü kullanılır.


Yanlış : Her shirt is blue-coloured and made of silk.

Doğru : Her shirt is blue and made of silk.

Bluzu mavi (renkli) ve ipekten.


Bir şeyin rengini belirtirken black, white, brown gibi renk sözcüklerinden sonra colour kullanmaya gerek yoktur. Coloured sözcüğü, bir veya daha çok renkleri olan anlamında bir sıfattır.

 

He bought a coloured light bulb.

Renkli bir ampul aldı.

 

The teacher wrote sentence on the board in coloured chalk.

Öğretmen tahtaya cümleyi renkli tebeşirle yazdı.