• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

college

Yanlış : She is going to the college in September.

Doğru : She is going to college in September.

Eylülde fakülteye gidecek.


Öğrenci olarak okula gitmek, okuldan dönmek veya okulda olmaktan söz ediliyorsa college sözcüğünden önce tanımlık (a, an, the) gelmez.


Her daughter is at college in Istanbul.

Kızı İstanbul’da bir fakültededir. (Orada öğrenim görüyor.)


She is going to college to become a teacher.

Öğretmen olmak için fakülteye gidiyor.

 

The plumber went to the college to repair the pipes.

Su tesisatçısı boruları onarmak için fakulteye gitti.


College, 16 yaşından sonra öğrencilerin gittiği herhangi bir okulu belirtebilir. Bazı üniversitelerin bölümlerine de college denir. College İngiltere ve Avustralya’da özellikle paralı okulu, Amerikada ise üniversiteyi belirtir.