• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

clothing

Yanlış : Protective clothings must be worn.

Doğru : Protective clothing must be worn.

Koruyucu giysiler giyilmelidir.


Yanlış : She has thrown out many old clothing.

Doğru : She has thrown out a large amount of old clothing.

Çok miktarda eski giysiyi attı.


Anlamı giysiler demek olmasına karşın clothing sayılamayan bir isimdir, tekil fiil alır.


Thick clothing keeps us warm.

Kalın giysiler bizi sıcak tutar.