• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

clothes - clothing - cloth

Yanlış : Fashion models show us the newest styles of cloth.

Doğru : Fashion models show us the newest styles of clothes.

Mankenler bize en yeni giysi modellerini gösterir.


Giysi anlamındaki clothes sözcüğünün tekil biçimi yoktur; giysiler anlamındaki clothing sözcüğü sayılamayan bir isimdir. Giysi ve benzeri ürünleri yapmak için  kullanılan yün, pamuk gibi malzemeye ise cloth denir. Cloth aynı zamanda temizlik veya örtü amacıyla kullanılan bez demektir.


I keep my old clothes in the attic.

Eski giysilerimi tavan arasında saklarım.


I want to give all this old clothing away.

Bütün bu eski giysileri vermek (dağıtmak) istiyorum.


I wanted to have a suit made, so I bought three metres of cloth.

Takım elbise diktirmek istedim, bu yüzden üç metre kumaş aldım.


Could you pass me a cloth? I’ve spilt some coffee on the table.

Bana bir bez uzatabilir misiniz? Masaya biraz kahve döktüm.