• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cloth - material

Yanlış : She bought some cloth to make some curtains.

Doğru : She bought some material to make some curtains.

Perde yapmak için biraz kumaş aldı.


Cloth, giysilik kumaşı belirtir. Material ise daha geniş bir anlama sahiptir, giysilik kumaşın yanı sıra, perde, çarşaf, vb. yapmak için kullanılan kumaşı da belirtir. Material sözcüğü yerine fabric de kullanılabilir.


This material is not suitable for a dress.

Bu kumaş elbise için uygun değildir.

 

How much material will you need to make the curtain?

Perdeyi hazırlamak için ne kadar kumaşa ihtiyacın olacak?