• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

closed - shut

Yanlış : We passed a shut restaurant on the way to the station.

Doğru : We passed a closed restaurant on the way to the station.

İstasyona giderken kapalı bir lokantanın önünden geçtik.


Her ikisi de kapalı anlamına gelen bu sözcüklerden sadece closed isimlerden önce kullanılır.


The museum is closed on Mondays.

The museum is shut on Mondays.

Müze pazartesileri kapalıdır.