• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

close - shut - lock

Kapamak close veya shut, anahtar, sürgü, vb kullanarak kapamak, yani kilitlemek lock ile söylenir.


Close the door when you go out.

Dışarı çıktığın zaman kapıyı kapat.

Shut the door when you go out.

Dışarı çıktığın zaman kapıyı kapat.

Lock the door when you go out.

Dışarı çıktığın zaman kapıyı kilitle.

She shut the door but forgot to lock it.

Kapıyı kapattı ama kilitlemeyi unuttu.


Bütün pencereleri, kapıları kilitlemek, evdeki değerli eşyaları saklamak, lock up ile söylenir.


They've locked up the house because they won't be back for a week.

Kapıyı bacayı kilitlediler çünkü bir hafta evde olmayacaklar.