• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

close - lock

Yanlış : It's dangerous to close children in a car.

Doğru : It's dangerous to lock children in a car.

Çocukları bir arabaya kilitlemek tehlikelidir.


Gitmesini önlemek için birini oda, bina, araba gibi bir yere kilitlemek, lock sb in veya shut sb in ile söylenir. Close sadece kapamak demektir.


He closed the door and then locked it so the dog couldn't escape.

Kapıyı kapayıp kilitledi, böylece köpek kaçamadı.