• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

city centre

Yanlış : Our hotel is close to city centre.

Doğru : Our hotel is close to the city centre.

Otelimiz şehir merkezine yakındır.


City centre sözünün the aldığına dikkat ediniz.

They live in the city centre.

Şehir merkezinde yaşıyorlar (oturuyorlar).


Which bus goes to the city centre?

Şehir merkezine hangi otobüs gider?