• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

church

Yanlış : He went to the church to pray.

Doğru : He went to church to pray.

Kiliseye dua etmeye gitti.


İbadet amacı söz konusu olduğu zaman church ile tanımlık (a, the) kullanılmaz: in/at church, go to church (to a service)


A priest often preaches in church.

Bir rahip sıklıkla kilisede vaaz verir.


I want to go to church to confess to the priest.

Rahibe günah çıkarmak için kiliseye gitmek istiyorum.


Turn left at the church, then go straight ahead.

Kiliseden sola dön, sonra dümdüz git.


The church roof needs repairing.

Kilise çatısının onarılması gerek.