• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

choose – elect

Yanlış : She elected a yellow dress from the many in her wardrobe.

Doğru : She chose a yellow dress from the many in her wardrobe.

Gardırobundan birçok elbise arasından sarı bir elbise seçti.


Bir grup içinden birine veya bir şeye karar vermek anlamında seçmek choose, oy vererek belirlemek anlamında seçmek ise elect ile söylenir.


I was chosen to make a speech.

Konuşma yapmak için seçildim.


They've elected a new government.

Yeni bir hükümet seçtiler.