• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

childish – childlike

Aptalca veya olgun olmayan şeyler için childish (çocukça), çocuklarınkine benzeyen şeyler için childlike (çocuksu) kullanılır. –ish eki çoğu zaman istenmeyen nitelikleri, -like ise nötr veya hoşa giden nitelikleri belirtmek için kullanılır.


He's nearly forty but he still behaves in a childish manner.

Neredeyse kırk yaşında ama hâlâ çocukça davranır.


Christmas often fills me with childlike excitement.

Noel, çoğu zaman beni çocuksu bir heyecanla doldurur.