• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cheque

Yanlış : He wrote me a cheque of 500 liras.'

Doğru : He wrote me a cheque for 500 liras.'

Bana 500 liralık bir çek yazdı.

 

Amerikan İngilizcesinde bu sözcük check şeklinde yazılır.


He sent me a check for $500.

Bana 500 dolarlık bir çek gönderdi.

 

Amerikan İngilizcesinde check sözcüğü aynı zamanda restorandaki hesap anlamına gelir. Bu anlamda İngiliz İngilizcesinde bill kullanılır.


How much is the check? (Amerikan İngilizcesi)

Hesap ne kadar?

The bill, please. (İngiliz İngilizcesi)

Hesap lütfen.