• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

check – control

Yanlış : I want you to control this list in detail.

Doğru : I want you to check this list in detail.

Bu listeyi ayrıntılı olarak kontrol etmeni istiyorum.

 

Yanlış : A mechanic controlled my car engine.

Doğru : A mechanic checked my car engine.

Bir tamirci arabamın motorunu kontrol etti.

 

Bir ülke, kurum gibi şeyleri nüfuzu altına alarak karar sahibi olmak, bir şeye hâkim olmak anlamında kontrol etmek control; bir şeyin doğru düzgün, yolunda olup olmadığını görmek için bakmak anlamında kontrol etmek ise check ile ifade edilir.


He controls a large business company.

Büyük bir şirketi kontrol ediyor.


The new teacher cannot control the class.

Yeni öğretmen sınıfı kontrol edemiyor.


A mechanic checked my car engine.

Bir tamirci arabamı kontrol etti.


Has your luggage been checked?

Bagajın kontrol edildi mi?


The ticket collector checked my ticket.

Biletçi biletimi kontrol etti.