• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

centre – middle

Her iki sözcük de orta anlamına gelmekle birlikte, centre bir şeyin tam ortasını anlatmakta kullanılır.


There was a table in the centre of the room.

Odanın tam ortasında bir masa vardı.

There was a table in the middle of the room.

Odanın ortasında bir masa vardı.


Ancak bir zaman süresinden söz ederken sadece middle kullanılır.


I woke up in the middle of the night.

Gecenin ortasında uyandım.


The mosque was built in the middle of the fifteenth century.

Cami on beşinci yüzyılın ortasında inşa edilmiştir.