• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cause – reason

Yanlış : What is the reason of air pollution in this city?

Doğru : What is the cause of air pollution in this city?

Bu şehirdeki hava kirliliğinin nedeni nedir?

 

Yanlış : The principal reason of World War I was the assassination of an Austrian archduke.

Doğru : The principal cause of World War I was the assassination of an Austrian archduke.

Birinci Dünya Savaşının başlıca nedeni bir Avusturya arşidükünün suikastidir.


Cause, bir şeye yol açan neden, reason ise bir şeyi açıklayan neden, gerekçe demektir.

 

The customs officer asked him the reason for his visit.

Gümrük memuru ziyaretinin nedenini sordu.


Have you any reason for being late?

Geç kalmanın herhangi bir nedeni var mı?