• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

capital – capitol

Capital başkent veya sermaye; capitol ise Waşington’daki Kongre Binası demektir.


The capital of Turkey is Ankara.

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

 

Do you have enough capital to start the business?

İşe başlamak için yeterli sermayen var mı?

 

There were guards in front of the Capitol building.

Kongre Kinası’nın önünde nöbetçiler vardı.