• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

can – be able to

Yanlış : We are able to see famous paintings and sculptures in an art museum.

Doğru : We can see famous paintings and sculptures in an art museum.

Bir sanat müzesinde ünlü resim ve heykelleri görebiliriz.


See,hear, smell gibi algı fiileri ve understand, decide, remember gibi kafa fiileri ile genellikle be able to değil can kullanılır.


I just can't decide between these two candidates.

Bu iki aday arasında tam karar veremiyorum.


Yanlış : In some Muslim countries you are not able to drink alcohol.

Doğru : In some Muslim countries you can’t drink alcohol.

Bazı Müslüman ülkelerde alkollü içki içemezsiniz.


Yasa ya da kural gereği bir şeyi yapabilmek can ile söylenir.


Goalkeepers are the only players who can touch the ball with their hands or arms within their penalty area.

Kaleciler, penaltı bölgeleri içinde kol ya da elleriyle topa dokunabilen yegâne oyunculardır.