• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

by –until

by –until


Yanlış : Please reply my email until Friday.

Doğru : Please reply my email by Friday.

Cumaya kadar e-postama yanıt verin lütfen.

 

Yanlış : We must start until tomorrow evening.

Doğru : We must start by tomorrow evening.

Yarın akşama kadar başlamalıyız.

 

Until belirli bir tarihe kadar olan bütün süre boyunca, by ise belirli bir tarihe kadar olan süre içinde herhangi bir seferde anlamını verir.


Wait until you see the green light.

Yeşil ışığı görene kadar bekle.


Don't start to cross until the road is clear.

Yol serbest olana kadar karşıya geçmeye başlama.


He is supposed to come here by next week.

Gelecek haftaya kadar buraya gelmesi gerek.

 

I will finish this work by the end of the month.

Ay sonuna kadar bu işi bitiririm.