• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bring up – educate

bring up – educate

 

Yanlış : She’s educated her daughter very well; she is very polite.

Doğru : She’s brought up her daughter very well; she is very polite.

Kızını çok iyi yetiştirmiş; o çok terbiyeli.


Bir çocuğu aile içinde yetiştirmek bring up, okulda eğitmek educate ile söylenir. 

 

Osman was born in Turkey, but he was brought up in Germany.

Osman Türkiye’de doğdu ama Almanya’da yetişti.

 

Is there a school in Istanbul that educates handicapped children?

İstanbul’da özürlü çocuklara eğitim veren bir okul var mı?


He was educated at Istanbul University.

İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gördü.