• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

born – borne

born – borne


Doğmak was/were born ile söylenir. Taşımak anlamına gelen bear fiilinin ikinci hali bore, üçüncü hali ise borne’dur.

 

Atatürk was born in 1881 in Salonika.

Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu.


Very heavy loads were borne by the porters.

Çok ağır yükler hamallar tarafından taşındı.