• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

big – great

big – great


Yanlış : I felt big anger at being treated so badly.

Doğru : I felt great anger at being treated so badly.

Bana öyle kötü davranılmasına karşı büyük öfke duydum.

 

Sayılamayan isimlerden önce büyük anlamında big değil, great kullanılır.


He showed great courage in attacking the robber.

Hırsıza saldırarak büyük cesaret gösterdi.

 

Please take great care with the box of glasses.

Bardak kutusuna büyük bir özen göster lütfen.