• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

between – among

between – among


Yanlış : She is sitting among Ahmet and Mehmet.

Doğru : She is sitting between Ahmet and Mehmet.

Ahmet ile Mehmet’in arasında oturuyor.


Between iki, among ise ikiden çok şey arasında oluşu belirtir.

 

There is no correlation between the two facts.

İki olay arasında ilişki yok.


An agreement has been signed among the nations interested.

İlgili uluslar arasında bir anlaşma imzalandı.

 

Divide ve share fiilleri, between ve among ile şu kalıplarda kullanılır:


divide / share between + tekil isim

divide / share between/among + çoğul isim


He divided the cake between his daughter, his sister and his wife.

Keki kızı, kız kardeşi ve karısı arasında bölüştürdü.


He shared the cake between/among all his friends.

Keki bütün arkadaşları arasında paylaştırdı.