• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beside – besides

beside – besides


Yanlış : Osman sits besides me in class.

Doğru : Osman sits beside me in class.

Osman sınıfta benim yanımda oturur.

 

Beside yanındayanına anlamına gelir.


I sat beside an old lady.

Yaşlı bir hanımın yanında oturdum.


Besides ise ilgeç olarak –den başka, dışında anlamına gelir.


Besides this test, I have two more this week.

Bu sınavdan başka bu hafta iki tane daha sınavım var.


Besides belirteç olarak ise ayrıca, üstelik anlamına gelir.


I don't like that jacket; besides, it is too expensive.

O ceket hoşuma gitmiyor, üstelik çok pahalı.


It's raining; besides, I'm too tired to go for a walk.

Yağmur yağıyor, üstelik yürüyüşe çıkamayacak kadar da yorgunum.