• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

below

below


Yanlış : The cat is sleeping below the table.

Doğru : The cat is sleeping under the table.

Kedi masanın altında uyuyor.


Below, daha aşağı seviyede anlamında genellikle belirteç olarak kullanılır.


The meanings of this word can best be learnt from examples below.

Bu sözcüğün anlamı en iyi aşağıdaki örneklerden öğrenilebilir.


Write your name in the space below.

Adınızı aşağıdaki boşluğa yazınız.


She stood on the bridge and looked at the river below.

Köprünün üzerinde durdu ve aşağıdaki nehre baktı.


Bir şeyin doğrudan altında, bazen de onunla temas halinde oluş under ile söylenir.


They are sitting under a tree.

Bir ağacın altında oturuyorlar.


Your pencil is under the book.

Kalemin kitabın altındadır.


The cat was frightened and hid under the bed.

Kedi korktu ve yatağın altına saklandı.