• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

been to – gone to

been to – gone to

 

Yanlış : Have you ever gone to Antalya?

Doğru : Have you ever been to Antalya? 

Hiç Antalya’ya gittin mi?

 

Gone to gitti ve hâlâ orada, been to ise gidip geldi demektir, bu yüzden mantıksal olarak I, you, we özneleri ile gone to kullanılamaz.


He's gone to London to learn English.

Londra’ya İngilizce öğrenmeye gitti. (Şu anda orada.)

 

She has gone to the hairdresser's.

Kuaföre gitti. (Şimdi burda yok.)

She has been to the hairdresser's.

 Kuaföre gitti. (Döndü, şimdi burda.)

 

Yanlış : Have you ever been in Paris?

Doğru : Have you ever been to Paris?

Hiç Paris’e gittin mi?

(Hiç Paris’te bulundun mu?)


Been in bir sürer bir yerde bulunuşu gösterir.

 

I have been in Paris since June.

Hazirandan beri Paris’teyim.


I have been in London for eight months.

Sekiz aydır Londra’dayım.


I have been to Paris twice.

Paris’te iki kere bulundum. (Paris’e iki kere gittim.)